Zuidas Run  Design & Strategy

De zuidas run is een sportief hardloop- en netwerkevenement voor alle bedrijven en bewoners op en rond de Zuidas. De volgende editie van de Zuidas Run is in juli 2020.

Date: 5 July 2019
Client: House of Sports x Zuidas
Role: Art Director, Design Lead & Brand Strategist
Location: Amsterdam

Als strateeg & design lead was het mijn verantwoordelijkheid om leiding te nemen en (mede) de koers te bepalen voor de toekomstige strategie. Hierbij lag er een grote nadruk op de digitale strategie van de zuidas run. Naast het leiden van de visuele invulling was het ook mijn taak om concrete en uitvoerbare plannen te maken die helpen om de (business) doelstellingen van de zuidas run te realiseren.